นายกรัฐมนตรี  นำครม.และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๒ ปีนับแต่ประสูติกาล และครบ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


         วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๒ ปี นับแต่ประสูติกาล และครบ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีคณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา คณะศิษยานุศิษย์ ์พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร

           โอกาสนี้ เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ได้เดินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถ พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเดินออกมายัง บริเวณพิธีถนนพระสุเมรุ ( หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร) เพื่อจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายเครื่องสักการะ หน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้น ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูป และ เดินไปยังบริเวณด้านหน้าพระตำหนักเพ็ชร เพื่อถวายพานพุ่มในนามพุทธศาสนิกชนชาวไทย น้อมสำนึกในพระเมตาคุณ พระกรุณาคุณ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๒ ปี นับแต่ประสูติกาล และครบ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้น ได้ถวายพวงมาลัยสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ และถวายเครื่องสักการะ แด่สมเด็จพระวันรัต รักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมรับมอบของที่ระลึกอีกด้วย 

            สำหรับพานพุ่มที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้น เพื่อน้อมรำลึกพระเมตตา พระกรุณาในสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ เป็นปีที่ ๑๐๒ วันที่ ตุลาคม ๒๕๕๘ และครบ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดทำพานพุ่มขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่งการออกแบบประดิษฐ์ โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ( ขนาดความสูง เมตรกว้าง เมตร ๕๐ เซนติเมตร) ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน ๑๐๒ กลีบ มีน้ำหนักรวม ๑๐๒ กิโลกรัม ซึ่งจำนวนดอกไม้และน้ำหนักพวงมาลา แทนสัญลักษณ์แห่งวันประสูติ เป็นปีที่ ๑๐๒ เพื่อให้

 

 

 

เนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล

ภาพโดย : สุรพงศ์ วงศ์ไม่น้อย และ บำรุง พิลา

 

หน้าหลัก