งานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๘๔ รูป


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_9551
499 X 333
34 KB
IMG_9553
499 X 333
39 KB
IMG_9554
499 X 333
48 KB
IMG_9555
499 X 333
32 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_9556
499 X 333
30 KB
IMG_9558
499 X 333
38 KB
IMG_9559
499 X 333
41 KB
IMG_9562
499 X 333
36 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_9563
499 X 333
37 KB
IMG_9564
499 X 333
35 KB
IMG_9565
499 X 333
33 KB
IMG_9566
499 X 333
33 KB
 
    [Next] [Last]