วัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 


  

          ๑.นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา ได้อัญเชิืญผ้าไตรพระราชทานฯ มาถวายแด่พระเทพสารเวที พระอุปัชฌาย์ ในพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน ๒๓ คน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีกำหนดการศึกษาและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุึศล เป็นเวลา ๑๕ วัน

          ๒.วัดบวรนิเวศวิหาร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๘๔ รูป เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีพระเทพสารเวที ประธานกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีกำหนดศึกษาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุึศล เป็นเวลา ๑๕ วัน

 

       เข้าเว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร