งานบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร


Click to enlarge
a00
500 X 375
39 KB
Click to enlarge
a001
500 X 375
47 KB
Click to enlarge
a01
500 X 375
42 KB
Click to enlarge
a02
500 X 375
39 KB
Click to enlarge
a03
500 X 375
41 KB
Click to enlarge
a04
500 X 375
42 KB
Click to enlarge
a05
500 X 375
43 KB
Click to enlarge
a06
500 X 375
43 KB
Click to enlarge
a07
500 X 375
42 KB
Click to enlarge
a08
500 X 375
41 KB
Click to enlarge
a091
500 X 375
40 KB
Click to enlarge
DSCF0163
500 X 375
43 KB