งานบำเพ็ญกุศล ครบ ๕๐ ปี วันมรณภาพ
พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร