งานบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ อดีตเจ้าอาาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๑


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0484
500 X 375
48 KB
IMG_0485
500 X 375
48 KB
IMG_0486
500 X 375
44 KB
IMG_0489
500 X 375
48 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0492
500 X 375
50 KB
IMG_0496
500 X 375
45 KB
IMG_0498
500 X 375
47 KB
IMG_0507
375 X 500
52 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_9639
499 X 333
35 KB
IMG_9652
499 X 333
46 KB
IMG_9655
333 X 499
36 KB
IMG_9656
499 X 333
46 KB
 
    [Next] [Last]