งานสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหารและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรราษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๓ - ๑๑ ธันวาคม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
ban
377 X 500
26 KB
ban-p2
371 X 500
30 KB
IMG_3938
500 X 375
38 KB
IMG_3946
500 X 375
28 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_3947
500 X 375
21 KB
IMG_3952
500 X 375
41 KB
IMG_3958
500 X 375
42 KB
IMG_3960
500 X 375
48 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_3961
500 X 375
50 KB
IMG_3962
500 X 375
42 KB
IMG_3964
500 X 375
46 KB
IMG_3971
500 X 375
38 KB
 
    [Next] [Last]