งานบำเพ็ญกุศลครบ ๒๓ ปี การสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
000
427 X 600
34 KB
IMG_1955
400 X 600
57 KB
IMG_1957
400 X 600
56 KB
IMG_1958
400 X 600
57 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_1960
400 X 600
56 KB
IMG_1964
600 X 400
52 KB
IMG_1968
600 X 400
50 KB
IMG_1986
600 X 400
65 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_2510
600 X 400
57 KB
IMG_2513
600 X 400
58 KB
IMG_2526
600 X 400
47 KB
IMG_2529
600 X 400
56 KB
 
    [Next] [Last]