งานบำเพ็ญกุศลครบ ๒๓ ปี การสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
0000
414 X 600
42 KB
IMG_6992
600 X 400
69 KB
IMG_7010
600 X 400
56 KB
IMG_7022
600 X 400
57 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_7025
600 X 400
46 KB
IMG_7026
600 X 400
58 KB
IMG_7032
600 X 400
48 KB
IMG_7034
600 X 400
51 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_7042
600 X 400
51 KB
IMG_7050
600 X 400
48 KB
IMG_7053
600 X 400
48 KB
IMG_7068
600 X 400
61 KB
 
    [Next] [Last]