หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ทรงเป็นประธานในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ ๘๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และพระตำหนักเพ็ชร


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0568
499 X 333
30 KB
IMG_0570
499 X 333
41 KB
IMG_0572
499 X 333
39 KB
IMG_0575
499 X 333
37 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0578
499 X 333
47 KB
IMG_0579
499 X 333
38 KB
IMG_0582
499 X 333
38 KB
IMG_0586
499 X 333
38 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_0587
499 X 333
34 KB
IMG_0597
499 X 333
42 KB
IMG_0607
499 X 333
40 KB
IMG_0609
499 X 333
36 KB
 
    [Next] [Last]