งานวันวิสาขบูชา วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓


visakha
400 X 422
37 KB
กำหนดวันไหว้ครูปาธยาย
505 X 800
54 KB
กำหนดวันวิสาขาบูชา
484 X 800
69 KB
ผู้แสดงพระธรรมเทศนาวันวิสาขาบูชา
493 X 800
43 KB
005visakhaOvat
749 X 800
117 KB
006visakhaOvat
753 X 800
134 KB
007visakhaOvat
744 X 800
131 KB
008visakhaboocha
754 X 800
114 KB
00999visakhaboocha
757 X 800
108 KB