พระไพรีพินาศ รุ่น ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (5 of 5)


[First] [Prev] [Index]    
 
005
คาถาบูชาพระไพรีพินาศ ซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 
[First] [Prev] [Index]