พระไพรีพินาศ รุ่น ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


       
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
001
511 X 800
72 KB
002
800 X 578
56 KB
003
472 X 647
64 KB
004
570 X 800
68 KB
Click to enlarge
005
547 X 800
82 KB