กำหนดการบวชคำขานนาคขั้นตอนการบวชใบสมัครบวชวีดีโองานบวชข้อปฏิบัติของพระใหม่ดาวน์โหลดคำขานนาคตารางการอบรมการลาสิกขา

 

ขั้นตอนการบรรพชา-อุปสมบทวัดบวรนิเวศวิหาร

ขั้นตอนที่ 1   ญาติผู้ใหญ่ตัดผมนาค ภายในคณะ        

ขั้นตอนที่ 2   พระพี่เลี้ยงโกนผมนาค ภายในคณะ

ขั้นตอนที่ 3 กราบมารดา-บิดา  ท่านละ 1 ครั้ง  (ไม่แบมือ) แล้วรับมอบผ้าไตรจากมารดาบิดาญาติผู้ใหญ่
(สถานที่ ศาลาแดง ด้านข้างพระอุโบสถ)

 

ขั้นตอนที่ 4 ถ่ายภาพที่ระลึกด้านหน้าพระอุโบสถ   

 

ขั้นตอนที่ 6 คุณพ่อคุณแม่ส่งนาคเข้าพระอุโบสถ

ขั้นตอนที่ 7    นาคส่งผ้าไตรให้เจ้าหน้าที่แล้วนำดอกไม้ บูชาที่หน้าพระประธาน

ขั้นตอนที่ 8  รอพระอุปัชฌาย์โดยอาการสงบ   

ขั้นตอนที่ 9    กราบพระอุปัชฌาย์แล้ว หยิบผ้าไตรวางบนแขน เปล่งวาจาขออุปสมบท เอสาหัง พร้อมกัน

ขั้นตอนที่ 10   กล่าวจบแล้ววางผ้าไตรลงและฟังพระอุปัชฌาย์สอนกัมมัฏฐานแล้วกล่าว เกสา โลมาฯ

ขั้นตอนที่ 11   พระอุปัชฌาย์สวมผ้าอังสะให้นาค    

ขั้นตอนที่ 12    ออกไปครองผ้าไตรจีวร ด้านหลังพระอุโบสถ (ญาติไปเก็บชุดนาคที่ด้านหลังพระอุโบสถด้วย)

ขั้นตอนที่ 13   เปล่งวาจาขอสรณะและศีล ๑๐  จากพระอาจารย์

 ขั้นตอนที่ 14   เมื่อรับศีลเสร็จแล้วไปที่ศาลาแดง เพื่อรับประเคนบาตรจากมารดาบิดา

ขั้นตอนที่ 15  คลานเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแล้วกล่าวคำขอนิสัย       

ขั้นตอนที่ 16  พระกรรมวาจารย์คล้องบาตร

ขั้นตอนที่ 17  พระคู่สวดสอบถามอันตรายิกธรรม (คุณสมบัติ)   

ขั้นตอนที่ 18   คลานเข่าเข้ามาท่ามกลางสงฆ์, กราบสงฆ์ ขั้นตอนที่ 19   เปล่งวาจาขอญัตติกรรม สังฆัม ภันเต         

ขั้นตอนที่ 20  ฟังอนุสาสน์บาลีจากพระอุปัชฌาย์           ขั้นตอนที่ 21  ถวายเครื่องไทยธรรม  กรวดน้ำ เป็นเสร็จพิธี