สมุดลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

 ไปที่หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .. 475  

เขียน คำถวายพระพร

กลับไปหน้าแรก


 


  ความเห็นที่ 7106  วันที่

 :  29/01/20

เวลา

 :   20:27:54

   ชื่อ  :: อดิศร ศิริสาขา
   อีเมล์  :: adisonsirisaka72@gmail.com
   เว็บไซต์  ::

  
   ทรงพระเจริญ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7105  วันที่

 :  16/12/19

เวลา

 :   13:07:56

   ชื่อ  :: Toxiq
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://www.amaina.com

  
   Tienda para comprar telescopio prismaticos microscopios

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7104  วันที่

 :  16/12/19

เวลา

 :   13:02:01

   ชื่อ  :: Toxiq
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  ::

  
   Tienda para comprar telescopio prismaticos microscopios

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7103  วันที่

 :  30/10/18

เวลา

 :   13:58:22

   ชื่อ  :: ลือชัย สิงหัส
   อีเมล์  :: dark_cound@hotmail.com
   เว็บไซต์  ::

  
   ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7102  วันที่

 :  29/08/14

เวลา

 :   00:26:35

   ชื่อ  :: นายชัยมงคล หล่อตระกูล
   อีเมล์  :: chaimonl@tot.co.th
   เว็บไซต์  ::

  
   ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7101  วันที่

 :  21/08/14

เวลา

 :   10:46:42

   ชื่อ  :: นายสมศักดิ์ จิรศิริเลิศ 292 ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30110
   อีเมล์  :: somsakjs@tot.co.th
   เว็บไซต์  ::

  
   ขอพระองค์ทรงเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7100  วันที่

 :  07/04/14

เวลา

 :   22:22:15

   ชื่อ  :: นันทวัฒน์ โก่งกระโทก
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  ::

  
   สาธุ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7099  วันที่

 :  19/02/14

เวลา

 :   18:46:29

   ชื่อ  :: Stan
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://www.soccerhits.com

  
   ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7098  วันที่

 :  11/11/13

เวลา

 :   10:44:00

   ชื่อ  :: นายวินัย พรเลิศลักษณ์ ๙/๒๔๗ เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
   อีเมล์  :: pornlertluk@gmail.com
   เว็บไซต์  ::

  
   ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7097  วันที่

 :  06/11/13

เวลา

 :   14:56:55

   ชื่อ  :: วรรณภา อินทแสง
   อีเมล์  :: palmmy44@hotmail.com
   เว็บไซต์  ::

  
   ขอส่งเสด็จสมเด็จพระสังฆราชฯ สู่สรวงสวรรค์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7096  วันที่

 :  26/10/13

เวลา

 :   06:30:11

   ชื่อ  :: ๋Juthavachara, Vacharaesorn, Chakriwat, Vatchrawee
   อีเมล์  :: vivacharawongse@yahoo.com
   เว็บไซต์  ::

  
   October 25, 2013

We join with the Kingdom, and other Buddhist around the world, in mourning the loss of His Holiness the Supreme Patriarch, Somdet Phra Nyanasamvara Suvaddhana Mahathera.

His Holiness’ passing comes as a tremendous loss to the four of us. When we were all very young, our parents often brought us to the temple to receive the gentle guidance of His Holiness so that he could instill in us the teachings of Buddha. Each of us recall being received into the faith as novices by him, and we contemplate the Buddhist teachings he so graciously imparted on us in our youth.

Each of us fondly recall our respective sojourns in the temple as novice monks. His Holiness not only personally supervised the pedagogical aspects of our training, but also taught us the more subtle things that may only be learned through close observation, such as the proper demeanor of a monk. We will always recall the serene grace of His Holiness, and the way he paused to contemplate after bowing to the Buddha Image at prayer time. As young boys, we were so proud to be novice monks under his tutelage. Now, as men, we are grateful to have the opportunity to carry on His Holiness’ teachings. We shall forever cherish the blessings he bestowed upon us, and we pray that His Holiness’ teachings are reflected in all aspects of our daily lives.

We sincerely wish that we could travel to Thailand to pay our respects to His Holiness in person. However, we have not received instructions or permission to return to our homeland. Nonetheless, with heavy hearts, we pray in remembrance and respect. We will do our best in maintaining the integrity of Buddhism in His Holiness’ honor.

With continued loyalty,

Mom Chao Juthavachara Mahidol

Mom Chao Vacharaesorn Mahidol

Mom Chao Chakriwat Mahidol

Mom Chao Vatchrawee Mahidol

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7095  วันที่

 :  21/10/13

เวลา

 :   16:35:26

   ชื่อ  :: กานธนิกา ชุณหะวัต
   อีเมล์  :: p_vida@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://www.pavida.pantown.com

  
   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้สมเด็จพระสังฆราชมีพระพลานามัยแข็งแรง มายุยืนนาน เจริญด้วยสิ่งดีงามตลอดไปเทอญ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7094  วันที่

 :  07/10/13

เวลา

 :   09:41:21

   ชื่อ  :: เกรียงไกร
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  ::

  
   ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง มีความสุข เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนสืบไปครับ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7093  วันที่

 :  06/10/13

เวลา

 :   23:41:57

   ชื่อ  :: นนร.พงษ์พิพัฒน์ สาตรจำเริญ
   อีเมล์  :: James5263@hotmail.co.th
   เว็บไซต์  ::

  
   ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 7092  วันที่

 :  06/10/13

เวลา

 :   13:28:07

   ชื่อ  :: ชลธร เปี่ยมวงศ์จิตต์
   อีเมล์  :: chonla28@yahoo.com
   เว็บไซต์  ::

  
   ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ศาสนิกชนตลอดไปค่ะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้