เชิญลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
 

อ่าน

ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

กลับไปหน้าแรก


* ชื่อ/ที่อยู่ :      
อีเมล์ :    
เว็บไซต์ :    

* ข้อความ : 

   
   
   
   
 
 
(กรอกคำว่า ใช่ ลงในสี่เหลี่ยมเพื่อยืนยัน)