กำหนดการพระประวัติจองเจ้าภาพสวดอภิธรรม คีตธรรมส่งเสด็จติดต่อสอบถาม

 

 

แสงเพลิงสุดท้าย

คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร

 

 

 


(คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน สานต่อธรรมปณิธาน)
ในพระนิพนธ์ "ชีวิตนี้สำคัญนัก" แห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังว

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คีตธรรม "สังฆราชบูชา"
คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร

   

 

คีตธรรม "สังฆราชบูชา"
คำร้อง :  ฐิตวํโสภิกขุ
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร

 

 

 

 

สำนักงานอำนวยการบำเพ็ญกุศลพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
คณะแดงบวร วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘  โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๙
เว็บไซต์
: www.watbowon.com อีเมล์: somdej0310@hotmail.com