สัก
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูกต้นสัก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ เป็นอนุสรณ์ในวันทรงลาผนวชบริเวณด้านหน้าของพระตำหนักใหญ่

     

 
 


 
B.E. 2552

พ.ศ.๒๕๕๒สักที่ทรงปลูก