พระตำหนักใหญ่
Phra Tamnak Yai
 

         พระตำหนักใหญ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในขณะที่พระองค์ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลแบบยุโรป โดยปลูกเป็นเรือนยาว มีระเบียงมุขยื่นออกมา เมื่อทรงลาผนวชแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เสด็จมาประทับจำพรรษาที่พระตำหนักใหญ่แทนพระองค์

      Phra Tamnak Yai was built by H.M. King Rama IV (Mongkut) as his residence when he was the abbot of Wat Bovoranives Vihara. Once he left the monkhood he requested H.H. Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phraya Pavares Variyalongkorn to reside instead of him.

 
 
Phra Tamnak Yai  after renovated B.E. 2552

พระตำหนักใหญ่ ภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒