หอสหจร
Hor Saha Chorn
 

         หอสหจร สร้างขึ้นพร้อมกับพระตำหนักทรงพรต เป็นสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลแบบยุโรป โดยปลูกเป็นเรือนยาว มีระเบียงด้านหน้า พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์และดัดแปลงขึ้นใหม่ เพื่อทรงอุทิศส่วนพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ปัจจุบันใช้สำหรับเป็นที่อยู่ของผู้ที่บวชโดยเสด็จพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระตำหนักทรงพรต

     Hor Saha Chorn was built together with Phra Tamnak Song Prot. At present, it is the residence of Bhikkhus ordained to accompany the king and other royal family members.

 
 


Hor Saha Chorn  after renovated B.E. 2552


 

หอสหจร ภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒